میرزاقاسمی

میرزا قاسمی یکی از خوشمزه ترین غذاهای دنیاست که به گمونم به تعداد آدمهای دنیا راه هست برای درست کردنش. چون میرزاقاسمی یکی از غذاهای خیلی …