جولی و جولیا

آشپزی و نوشتن درباره‌ی آشپزی – چه با کتاب جولیا و چه با وبلاگ جولی – آدم‌ها را در جغرافیا و تاریخ به هم وصل …