کاپوچینو: خُشک یا تَر؟

  تمایز در ذائقه، همبسته‌ی توجّه به جزئیات است؛ جزئیاتی که گاه برای آن‌ها که «فاقد ذائقه»‌اند بی‌معناست. برای این‌که نشان بدهید در امری ذائقه‌ای ویژه …