قهوه‌ی سایفون: هیجان‌انگیز و ارزان

«سرگر-دمی» شاخصی‌ست من‌درآوردی امّا بی‌نهایت مهم که این‌گونه محاسبه می‌شود: میزان هیجان دخیل در دم‌کردنِ قهوه، بین صفر و صد (از حوصله‌سَربرِ مطلق تا بسیار …